top of page

השינוי מתחיל בתפיסה

 

ילדים מדברים בשפת המשחק ויודעים להפוך כמעט כל דבר לחוויה שיש בה הנאה ודמיון

כאשר הם שרויים במצב חווייתי זה משהו בהם נפתח ומתעורר למקום בו העברת הידע ויצירת התרגול הלימודי הופכים להיות קלים וטבעיים. 

בכדי לייצר אלמנט משחקי אין אנו זקוקים להרבה...

עיקר השינוי הדרוש הוא בתפיסה שלנו ובחיפוש היצירתי אחר דרכי לימוד המשלבות אלמנטים של מוחשיות ומשחק.

 

ככל שנרבה להבין את השפה הזו נגלה כי היא זמינה לנו בכל כך הרבה דרכים!

כל דבר יכול להיות משחק וכל משחק הוא פתח ללמידה.

החל ממנעול ישן ועד אבן פשוטה...

bottom of page